Księgi wieczyste, powiat makowski, gmina Rzewnie

Wybierz miejscowość, w której chcesz odnaleźć nieruchomość:

Bindużka Boruty Brzóze Duże Brzóze Małe
Chrzanowo Chrzczony Dąbrówka Drozdowo
Grudunki Łachy Włościańskie Łasiewity Łaś
Małki Mroczki-Kawki Napiórki Butne Napiórki Ciężkie
Nowe Drozdowo Nowe Łachy Nowy Sielc Orłowo
Pruszki Rzewnie Słojki Stary Sielc


Zaindeksowano 18722717 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 31066649 działek, 1628061 budynków, 6812230 lokali.