Księgi wieczyste, powiat makowski, gmina Rzewnie

Wybierz miejscowość, w której chcesz odnaleźć nieruchomość:

Bindużka Boruty Brzóze Duże Brzóze Małe
Chrzanowo Chrzczony Dąbrówka Drozdowo
Grudunki Łachy Włościańskie Łasiewity Łaś
Małki Mroczki-Kawki Napiórki Butne Napiórki Ciężkie
Nowe Drozdowo Nowe Łachy Nowy Sielc Orłowo
Pruszki Rzewnie Słojki Stary Sielc


Zaindeksowano 18656149 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 30940804 działek, 1612522 budynków, 6069145 lokali.