Księgi wieczyste, Ostrołęka, ul. Konarskiego

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Ostrołęka, ul. Konarskiego 11 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/4
Ostrołęka, ul. Konarskiego 19 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.