Księgi wieczyste, Ostrołęka, ul. Lelewela

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Ostrołęka, ul. Lelewela 15 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/3
Ostrołęka, ul. Lelewela 17 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/8
Ostrołęka, ul. Lelewela 27 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/0
Ostrołęka, ul. Lelewela 40 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/4
Ostrołęka, ul. Lelewela 42 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/2
Ostrołęka, ul. Lelewela 44 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.