Księgi wieczyste, Ostrołęka, ul. Narutowicza

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Ostrołęka, ul. Narutowicza 27 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/8
Ostrołęka, ul. Narutowicza 41 4 lokali OS1O/xxxxxxxx/3
Ostrołęka, ul. Narutowicza 42 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/1
Ostrołęka, ul. Narutowicza 43 4 lokali OS1O/xxxxxxxx/5

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.