Księgi wieczyste, Łazy, ul. Jasna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Łazy, ul. Jasna 2 brak lokali WA1I/xxxxxxxx/0
Łazy, ul. Jasna 4 2 lokali WA1I/xxxxxxxx/6
Łazy, ul. Jasna 5 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/5
Łazy, ul. Jasna 5A brak lokali WA5M/xxxxxxxx/2
Łazy, ul. Jasna 6 2 lokali WA1I/xxxxxxxx/4
Łazy, ul. Jasna 7 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/6
Łazy, ul. Jasna 8 2 lokali WA1I/xxxxxxxx/1
Łazy, ul. Jasna 9 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/7
Łazy, ul. Jasna 9A brak lokali WA5M/xxxxxxxx/4
Łazy, ul. Jasna 10 2 lokali WA5M/xxxxxxxx/7
Łazy, ul. Jasna 17 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/9
Łazy, ul. Jasna 19 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/6
Łazy, ul. Jasna 21 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.