Księgi wieczyste, Łazy, ul. Lokalna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Łazy, ul. Lokalna 1 7 lokali WA5M/xxxxxxxx/5
Łazy, ul. Lokalna 2 brak lokali WA1I/xxxxxxxx/7
Łazy, ul. Lokalna 5 1 lokali WA1I/xxxxxxxx/7
Łazy, ul. Lokalna 7 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/8

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.