Księgi wieczyste, Łazy, ul. Makowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Łazy, ul. Makowa 5 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/1
Łazy, ul. Makowa 6 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/9
Łazy, ul. Makowa 14 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/9
Łazy, ul. Makowa 18 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.