Księgi wieczyste, Łazy, ul. Perłowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Łazy, ul. Perłowa 15 brak lokali WA1I/xxxxxxxx/0
Łazy, ul. Perłowa 17 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/1
Łazy, ul. Perłowa 18 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/3
Łazy, ul. Perłowa 19 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/5
Łazy, ul. Perłowa 21 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/8
Łazy, ul. Perłowa 22 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.