Księgi wieczyste, Łazy, ul. Spokojna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Łazy, ul. Spokojna 8A brak lokali WA5M/xxxxxxxx/5
Łazy, ul. Spokojna 10 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/3
Łazy, ul. Spokojna 12 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/3
Łazy, ul. Spokojna 16 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/4
Łazy, ul. Spokojna 17 brak lokali WA1I/xxxxxxxx/9

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.