Księgi wieczyste, Brwinów, ul. Łomżyńska

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Brwinów, ul. Łomżyńska 4 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/5
Brwinów, ul. Łomżyńska 4A brak lokali WA1P/xxxxxxxx/8
Brwinów, ul. Łomżyńska 6 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/5
Brwinów, ul. Łomżyńska 8 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/3
Brwinów, ul. Łomżyńska 9 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/7
Brwinów, ul. Łomżyńska 10 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/3
Brwinów, ul. Łomżyńska 11 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/0
Brwinów, ul. Łomżyńska 12 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/1
Brwinów, ul. Łomżyńska 15A 1 lokali WA1P/xxxxxxxx/7
Brwinów, ul. Łomżyńska 15B 1 lokali WA1P/xxxxxxxx/7
Brwinów, ul. Łomżyńska 15C brak lokali WA1P/xxxxxxxx/7
Brwinów, ul. Łomżyńska 16A brak lokali WA1P/xxxxxxxx/1
Brwinów, ul. Łomżyńska 18 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/9
Brwinów, ul. Łomżyńska 26 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/3
Brwinów, ul. Łomżyńska 26A brak lokali WA1P/xxxxxxxx/0
Brwinów, ul. Łomżyńska 28 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/1


Zaindeksowano 17957143 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 29902181 działek, 1585762 budynków, 5468538 lokali.