Księgi wieczyste, Michałowice, ul. Widok

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Michałowice, ul. Widok 3 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/0
Michałowice, ul. Widok 4 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/1
Michałowice, ul. Widok 11 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/9
Michałowice, ul. Widok 12 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.