Księgi wieczyste, Łady, ul. Długa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Łady, ul. Długa 2 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/8
Łady, ul. Długa 3 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/1
Łady, ul. Długa 4 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/8
Łady, ul. Długa 4A brak lokali WA1P/xxxxxxxx/4
Łady, ul. Długa 6 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/4
Łady, ul. Długa 7 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/2
Łady, ul. Długa 11 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/2
Łady, ul. Długa 13 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/1
Łady, ul. Długa 15 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/2
Łady, ul. Długa 18 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/5
Łady, ul. Długa 20 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/2
Łady, ul. Długa 21 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/7
Łady, ul. Długa 22 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/8
Łady, ul. Długa 23 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/1
Łady, ul. Długa 24 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/5
Łady, ul. Długa 26 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/6
Łady, ul. Długa 26A brak lokali WA1P/xxxxxxxx/8
Łady, ul. Długa 27 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/0
Łady, ul. Długa 29 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/2
Łady, ul. Długa 33 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/5
Łady, ul. Długa 35 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/6
Łady, ul. Długa 36 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/0
Łady, ul. Długa 38 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/5
Łady, ul. Długa 39 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/5
Łady, ul. Długa 40 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/2
Łady, ul. Długa 41 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/4
Łady, ul. Długa 44 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/4
Łady, ul. Długa 45 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/8
Łady, ul. Długa 46 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/9
Łady, ul. Długa 47 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/3
Łady, ul. Długa 52 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/8
Łady, ul. Długa 52A brak lokali WA1P/xxxxxxxx/5
Łady, ul. Długa 54 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/1
Łady, ul. Długa 54A brak lokali WA1P/xxxxxxxx/5
Łady, ul. Długa 55 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/3
Łady, ul. Długa 57 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/8
Łady, ul. Długa 57A brak lokali WA1P/xxxxxxxx/8
Łady, ul. Długa 59 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/1
Łady, ul. Długa 65A brak lokali WA1P/xxxxxxxx/2
Łady, ul. Długa 66 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/0
Łady, ul. Długa 67A brak lokali WA1P/xxxxxxxx/1
Łady, ul. Długa 73 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/0
Łady, ul. Długa 75 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/0
Łady, ul. Długa 77 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.