Księgi wieczyste, Żyrardów, ul. Poznańska

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Żyrardów, ul. Poznańska 1 brak lokali PL1Z/xxxxxxxx/5
Żyrardów, ul. Poznańska 3 brak lokali PL1Z/xxxxxxxx/2
Żyrardów, ul. Poznańska 3A brak lokali PL1Z/xxxxxxxx/9
Żyrardów, ul. Poznańska 4 brak lokali PL1Z/xxxxxxxx/8
Żyrardów, ul. Poznańska 5 brak lokali PL1Z/xxxxxxxx/6
Żyrardów, ul. Poznańska 6 brak lokali PL1Z/xxxxxxxx/1
Żyrardów, ul. Poznańska 9 brak lokali PL1Z/xxxxxxxx/4
Żyrardów, ul. Poznańska 10 brak lokali PL1Z/xxxxxxxx/9
Żyrardów, ul. Poznańska 11 brak lokali PL1Z/xxxxxxxx/4
Żyrardów, ul. Poznańska 12 brak lokali PL1Z/xxxxxxxx/9
Żyrardów, ul. Poznańska 13 brak lokali PL1Z/xxxxxxxx/5
Żyrardów, ul. Poznańska 14 brak lokali PL1Z/xxxxxxxx/9
Żyrardów, ul. Poznańska 15 brak lokali PL1Z/xxxxxxxx/0
Żyrardów, ul. Poznańska 16 brak lokali PL1Z/xxxxxxxx/2
Żyrardów, ul. Poznańska 17 brak lokali PL1Z/xxxxxxxx/5
Żyrardów, ul. Poznańska 18 brak lokali PL1Z/xxxxxxxx/6
Żyrardów, ul. Poznańska 19 brak lokali PL1Z/xxxxxxxx/8
Żyrardów, ul. Poznańska 20 brak lokali PL1Z/xxxxxxxx/2
Żyrardów, ul. Poznańska 21 brak lokali PL1Z/xxxxxxxx/1
Żyrardów, ul. Poznańska 22 brak lokali PL1Z/xxxxxxxx/7
Żyrardów, ul. Poznańska 24 brak lokali PL1Z/xxxxxxxx/5
Żyrardów, ul. Poznańska 24A brak lokali PL1Z/xxxxxxxx/9
Żyrardów, ul. Poznańska 24B brak lokali PL1Z/xxxxxxxx/5
Żyrardów, ul. Poznańska 25 brak lokali PL1Z/xxxxxxxx/6
Żyrardów, ul. Poznańska 27 brak lokali PL1Z/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.