Księgi wieczyste, Głogówek, ul. Głogowiec

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Głogówek, ul. Głogowiec 1 brak lokali OP1P/xxxxxxxx/9
Głogówek, ul. Głogowiec 2 brak lokali OP1P/xxxxxxxx/9
Głogówek, ul. Głogowiec 3 brak lokali OP1P/xxxxxxxx/1
Głogówek, ul. Głogowiec 4 brak lokali OP1P/xxxxxxxx/4
Głogówek, ul. Głogowiec 5 brak lokali OP1P/xxxxxxxx/5
Głogówek, ul. Głogowiec 8 brak lokali OP1P/xxxxxxxx/5
Głogówek, ul. Głogowiec 11 brak lokali OP1P/xxxxxxxx/4
Głogówek, ul. Głogowiec 12 brak lokali OP1P/xxxxxxxx/6
Głogówek, ul. Głogowiec 13 brak lokali OP1P/xxxxxxxx/3
Głogówek, ul. Głogowiec 14 brak lokali OP1P/xxxxxxxx/7
Głogówek, ul. Głogowiec 15 brak lokali OP1P/xxxxxxxx/6
Głogówek, ul. Głogowiec 16 brak lokali OP1P/xxxxxxxx/9
Głogówek, ul. Głogowiec 16A brak lokali OP1P/xxxxxxxx/8
Głogówek, ul. Głogowiec 16B brak lokali OP1P/xxxxxxxx/6
Głogówek, ul. Głogowiec 16C brak lokali OP1P/xxxxxxxx/4
Głogówek, ul. Głogowiec 16C/1 brak lokali OP1P/xxxxxxxx/4
Głogówek, ul. Głogowiec 16C/2 brak lokali OP1P/xxxxxxxx/1
Głogówek, ul. Głogowiec 16D brak lokali OP1P/xxxxxxxx/8
Głogówek, ul. Głogowiec 17 brak lokali OP1P/xxxxxxxx/7
Głogówek, ul. Głogowiec 19 brak lokali OP1P/xxxxxxxx/7
Głogówek, ul. Głogowiec 20 brak lokali OP1P/xxxxxxxx/4
Głogówek, ul. Głogowiec 21 brak lokali OP1P/xxxxxxxx/2
Głogówek, ul. Głogowiec 25 brak lokali OP1P/xxxxxxxx/1
Głogówek, ul. Głogowiec 27 brak lokali OP1P/xxxxxxxx/6
Głogówek, ul. Głogowiec 29 brak lokali OP1P/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.