Księgi wieczyste, Głogówek, ul. Polna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Głogówek, ul. Polna 2 brak lokali OP1P/xxxxxxxx/1
Głogówek, ul. Polna 3 brak lokali OP1P/xxxxxxxx/2
Głogówek, ul. Polna 5 brak lokali OP1P/xxxxxxxx/6
Głogówek, ul. Polna 7 brak lokali OP1P/xxxxxxxx/9
Głogówek, ul. Polna 8 brak lokali OP1P/xxxxxxxx/7
Głogówek, ul. Polna 9 brak lokali OP1P/xxxxxxxx/1
Głogówek, ul. Polna 11 brak lokali OP1P/xxxxxxxx/1
Głogówek, ul. Polna 12 brak lokali OP1P/xxxxxxxx/0
Głogówek, ul. Polna 16 brak lokali OP1P/xxxxxxxx/7
Głogówek, ul. Polna 18 brak lokali OP1P/xxxxxxxx/7
Głogówek, ul. Polna 22 brak lokali OP1P/xxxxxxxx/8
Głogówek, ul. Polna 24 brak lokali OP1P/xxxxxxxx/5
Głogówek, ul. Polna 26 brak lokali OP1P/xxxxxxxx/0
Głogówek, ul. Polna 28 brak lokali OP1P/xxxxxxxx/3
Głogówek, ul. Polna 30 brak lokali OP1P/xxxxxxxx/3
Głogówek, ul. Polna 32 brak lokali OP1P/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.