Księgi wieczyste, Przemyśl, ul. Brudzewskiego

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Przemyśl, ul. Brudzewskiego 10 34 lokali PR1P/xxxxxxxx/7
Przemyśl, ul. Brudzewskiego 12 36 lokali PR1P/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.