Księgi wieczyste, Przemyśl, ul. Niewiadomskiego

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Przemyśl, ul. Niewiadomskiego 2 7 lokali PR1P/xxxxxxxx/7
Przemyśl, ul. Niewiadomskiego 4 3 lokali PR1P/xxxxxxxx/6
Przemyśl, ul. Niewiadomskiego 6 3 lokali PR1P/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.