Księgi wieczyste, Przemyśl, ul. Skorupki

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Przemyśl, ul. Skorupki 6 brak lokali PR1P/xxxxxxxx/4
Przemyśl, ul. Skorupki 9 31 lokali PR1P/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.