Księgi wieczyste, Sędziszów Małopolski, ul. Ligęzy

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Sędziszów Małopolski, ul. Ligęzy 1 brak lokali RZ1R/xxxxxxxx/2
Sędziszów Małopolski, ul. Ligęzy 11 brak lokali RZ1R/xxxxxxxx/4
Sędziszów Małopolski, ul. Ligęzy 13 brak lokali RZ1R/xxxxxxxx/2
Sędziszów Małopolski, ul. Ligęzy 15 brak lokali RZ1R/xxxxxxxx/5
Sędziszów Małopolski, ul. Ligęzy 17 brak lokali RZ1R/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.