Księgi wieczyste, Lipsk, ul. Dolna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Lipsk, ul. Dolna 1 brak lokali SU1A/xxxxxxxx/6
Lipsk, ul. Dolna 3 brak lokali SU1A/xxxxxxxx/7
Lipsk, ul. Dolna 4 brak lokali SU1A/xxxxxxxx/7
Lipsk, ul. Dolna 5 brak lokali SU1A/xxxxxxxx/1
Lipsk, ul. Dolna 6 brak lokali SU1A/xxxxxxxx/0
Lipsk, ul. Dolna 8 brak lokali SU1A/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.