Księgi wieczyste, Lipsk, ul. Lipowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Lipsk, ul. Lipowa 3 brak lokali SU1A/xxxxxxxx/8
Lipsk, ul. Lipowa 4 brak lokali SU1A/xxxxxxxx/9
Lipsk, ul. Lipowa 5 brak lokali SU1A/xxxxxxxx/7
Lipsk, ul. Lipowa 10 brak lokali SU1A/xxxxxxxx/7
Lipsk, ul. Lipowa 11 brak lokali SU1A/xxxxxxxx/6
Lipsk, ul. Lipowa 12 brak lokali SU1A/xxxxxxxx/8
Lipsk, ul. Lipowa 13 brak lokali SU1A/xxxxxxxx/9
Lipsk, ul. Lipowa 15 brak lokali SU1A/xxxxxxxx/8
Lipsk, ul. Lipowa 21 brak lokali SU1A/xxxxxxxx/8
Lipsk, ul. Lipowa 25 brak lokali SU1A/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.