Księgi wieczyste, Białystok, ul. Gwiazdkowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Białystok, ul. Gwiazdkowa 1 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/0
Białystok, ul. Gwiazdkowa 3 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/6
Białystok, ul. Gwiazdkowa 4 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/1
Białystok, ul. Gwiazdkowa 5 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/0
Białystok, ul. Gwiazdkowa 6 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/8
Białystok, ul. Gwiazdkowa 7 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/2
Białystok, ul. Gwiazdkowa 9 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/6
Białystok, ul. Gwiazdkowa 11 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/5
Białystok, ul. Gwiazdkowa 13 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/6
Białystok, ul. Gwiazdkowa 15 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/1
Białystok, ul. Gwiazdkowa 17 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/5
Białystok, ul. Gwiazdkowa 19 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/0
Białystok, ul. Gwiazdkowa 21 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/0
Białystok, ul. Gwiazdkowa 23 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/0
Białystok, ul. Gwiazdkowa 25 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/4
Białystok, ul. Gwiazdkowa 27 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/6
Białystok, ul. Gwiazdkowa 33 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/9
Białystok, ul. Gwiazdkowa 41 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/8
Białystok, ul. Gwiazdkowa 43 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/2
Białystok, ul. Gwiazdkowa 45 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/2
Białystok, ul. Gwiazdkowa 49 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.