Księgi wieczyste, Białystok, ul. Kaczorowskiego

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Białystok, ul. Kaczorowskiego 5 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/7
Białystok, ul. Kaczorowskiego 7 132 lokali BI1B/xxxxxxxx/8

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.