Księgi wieczyste, Białystok, ul. Lniana

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Białystok, ul. Lniana 3 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/8
Białystok, ul. Lniana 4 14 lokali BI1B/xxxxxxxx/1
Białystok, ul. Lniana 5 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/9
Białystok, ul. Lniana 6 12 lokali BI1B/xxxxxxxx/1
Białystok, ul. Lniana 7 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/3
Białystok, ul. Lniana 9 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/0
Białystok, ul. Lniana 11 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/9
Białystok, ul. Lniana 12 15 lokali BI1B/xxxxxxxx/1
Białystok, ul. Lniana 13 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/7
Białystok, ul. Lniana 15 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/0
Białystok, ul. Lniana 16 6 lokali BI1B/xxxxxxxx/1
Białystok, ul. Lniana 17 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/9
Białystok, ul. Lniana 18 18 lokali BI1B/xxxxxxxx/1
Białystok, ul. Lniana 19 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/3
Białystok, ul. Lniana 20 11 lokali BI1B/xxxxxxxx/1
Białystok, ul. Lniana 21 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/2
Białystok, ul. Lniana 22 11 lokali BI1B/xxxxxxxx/1
Białystok, ul. Lniana 23 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/0
Białystok, ul. Lniana 25 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/5
Białystok, ul. Lniana 32 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/1
Białystok, ul. Lniana 36 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/9
Białystok, ul. Lniana 37 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/9
Białystok, ul. Lniana 43 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.