Księgi wieczyste, Białystok, ul. Reja

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Białystok, ul. Reja 1 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/4
Białystok, ul. Reja 1/1 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/4
Białystok, ul. Reja 2 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/2
Białystok, ul. Reja 3 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/5
Białystok, ul. Reja 4 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/2
Białystok, ul. Reja 4A brak lokali BI1B/xxxxxxxx/2
Białystok, ul. Reja 4B brak lokali BI1B/xxxxxxxx/9
Białystok, ul. Reja 5 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/8
Białystok, ul. Reja 6 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/3
Białystok, ul. Reja 6/1 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/2
Białystok, ul. Reja 8 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/7
Białystok, ul. Reja 8/1 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/6
Białystok, ul. Reja 10 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/5
Białystok, ul. Reja 11 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/8
Białystok, ul. Reja 12 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/0
Białystok, ul. Reja 14 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/6
Białystok, ul. Reja 17 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/0
Białystok, ul. Reja 17/2 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/4
Białystok, ul. Reja 17A brak lokali BI1B/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.