Księgi wieczyste, Białystok, ul. Sikorki

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Białystok, ul. Sikorki 1 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/0
Białystok, ul. Sikorki 3 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/9
Białystok, ul. Sikorki 4 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.