Księgi wieczyste, Szepietowo, ul. Sportowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Szepietowo, ul. Sportowa 1 brak lokali LM1W/xxxxxxxx/5
Szepietowo, ul. Sportowa 2 brak lokali LM1W/xxxxxxxx/7
Szepietowo, ul. Sportowa 4 brak lokali LM1W/xxxxxxxx/3
Szepietowo, ul. Sportowa 6 brak lokali LM1W/xxxxxxxx/6
Szepietowo, ul. Sportowa 8 brak lokali LM1W/xxxxxxxx/6
Szepietowo, ul. Sportowa 10 brak lokali LM1W/xxxxxxxx/7
Szepietowo, ul. Sportowa 16 brak lokali LM1W/xxxxxxxx/7
Szepietowo, ul. Sportowa 18 brak lokali LM1W/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.