Księgi wieczyste, Broda

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Broda, Broda 1 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/9
Broda, Broda 6 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/1
Broda, Broda 11 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/1
Broda, Broda 12 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/4
Broda, Broda 13 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/7
Broda, Broda 19 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.