Księgi wieczyste, Brusy, ul. Kazimierza Wielkiego

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Brusy, ul. Kazimierza Wielkiego 2 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/8
Brusy, ul. Kazimierza Wielkiego 3 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/0
Brusy, ul. Kazimierza Wielkiego 4 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/4
Brusy, ul. Kazimierza Wielkiego 8 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.