Księgi wieczyste, Czapiewice-Wybudowanie

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Czapiewice-Wybudowanie, Czapiewice-Wybudowanie 18 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/2
Czapiewice-Wybudowanie, Czapiewice-Wybudowanie 19 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/9
Czapiewice-Wybudowanie, Czapiewice-Wybudowanie 20 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.