Księgi wieczyste, Czapiewice

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Czapiewice, Czapiewice 1 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/4
Czapiewice, Czapiewice 3 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/2
Czapiewice, Czapiewice 4 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/2
Czapiewice, Czapiewice 5 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/9
Czapiewice, Czapiewice 7 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/1
Czapiewice, Czapiewice 8 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/8
Czapiewice, Czapiewice 9 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/5
Czapiewice, Czapiewice 10 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/3
Czapiewice, Czapiewice 11 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/7
Czapiewice, Czapiewice 12 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/2
Czapiewice, Czapiewice 13 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/1
Czapiewice, Czapiewice 13A brak lokali SL1C/xxxxxxxx/0
Czapiewice, Czapiewice 14 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/4
Czapiewice, Czapiewice 15 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/4
Czapiewice, Czapiewice 16 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/1
Czapiewice, Czapiewice 18 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/6
Czapiewice, Czapiewice 19 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/0
Czapiewice, Czapiewice 21 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/2
Czapiewice, Czapiewice 22 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/2
Czapiewice, Czapiewice 28 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/4
Czapiewice, Czapiewice 29 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/3
Czapiewice, Czapiewice 31 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/5
Czapiewice, Czapiewice 32 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/1
Czapiewice, Czapiewice 33 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/9
Czapiewice, Czapiewice 34 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/7
Czapiewice, Czapiewice 35 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/8

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.