Księgi wieczyste, Czarniż

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Czarniż, Czarniż 2 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/8
Czarniż, Czarniż 2A brak lokali SL1C/xxxxxxxx/8
Czarniż, Czarniż 2B brak lokali SL1C/xxxxxxxx/3
Czarniż, Czarniż 3 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/1
Czarniż, Czarniż 4 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/3
Czarniż, Czarniż 5 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/6
Czarniż, Czarniż 7 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/8
Czarniż, Czarniż 8 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/8
Czarniż, Czarniż 11 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/3
Czarniż, Czarniż 12 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/2
Czarniż, Czarniż 13 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/2
Czarniż, Czarniż 16 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/8
Czarniż, Czarniż 17 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/5
Czarniż, Czarniż 18 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/8
Czarniż, Czarniż 20 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/1
Czarniż, Czarniż 22 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/0
Czarniż, Czarniż 22A brak lokali SL1C/xxxxxxxx/1
Czarniż, Czarniż 23 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/6
Czarniż, Czarniż 24 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/2
Czarniż, Czarniż 26 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/9
Czarniż, Czarniż 27 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/8
Czarniż, Czarniż 28 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/8
Czarniż, Czarniż 29 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/1
Czarniż, Czarniż 30 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/0
Czarniż, Czarniż 32 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/2
Czarniż, Czarniż 35 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/1
Czarniż, Czarniż 36 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/1
Czarniż, Czarniż 39 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/1
Czarniż, Czarniż 40 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/6
Czarniż, Czarniż 41 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/6
Czarniż, Czarniż 43 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/7
Czarniż, Czarniż 46 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/5
Czarniż, Czarniż 49 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/3
Czarniż, Czarniż 50 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/9
Czarniż, Czarniż 51 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/5
Czarniż, Czarniż 52 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/9

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.