Księgi wieczyste, Kaszuba

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kaszuba, Kaszuba 2 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/3
Kaszuba, Kaszuba 4A brak lokali SL1C/xxxxxxxx/6
Kaszuba, Kaszuba 6 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/7
Kaszuba, Kaszuba 7 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/6
Kaszuba, Kaszuba 7A brak lokali SL1C/xxxxxxxx/3
Kaszuba, Kaszuba 8 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/4
Kaszuba, Kaszuba 9 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/3
Kaszuba, Kaszuba 10 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/7
Kaszuba, Kaszuba 11 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/9
Kaszuba, Kaszuba 12 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/7
Kaszuba, Kaszuba 13 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/7
Kaszuba, Kaszuba 15 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/7
Kaszuba, Kaszuba 15A brak lokali SL1C/xxxxxxxx/3
Kaszuba, Kaszuba 16 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.