Księgi wieczyste, Lamk

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Lamk, Lamk 1 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/5
Lamk, Lamk 2 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/1
Lamk, Lamk 3 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/5
Lamk, Lamk 4 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/1
Lamk, Lamk 5 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/8
Lamk, Lamk 7 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/4
Lamk, Lamk 9 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/9

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.