Księgi wieczyste, Laska

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Laska, Laska 3 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/9
Laska, Laska 4 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/6
Laska, Laska 5 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/9
Laska, Laska 8 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.