Księgi wieczyste, Leśno-Wybudowanie

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Leśno-Wybudowanie, Leśno-Wybudowanie 8 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/8
Leśno-Wybudowanie, Leśno-Wybudowanie 24 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/5
Leśno-Wybudowanie, Leśno-Wybudowanie 32 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/9
Leśno-Wybudowanie, Leśno-Wybudowanie 34 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.