Księgi wieczyste, Małe Gliśno

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Małe Gliśno, Małe Gliśno 1 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/3
Małe Gliśno, Małe Gliśno 2 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/6
Małe Gliśno, Małe Gliśno 3 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/9
Małe Gliśno, Małe Gliśno 6 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/1
Małe Gliśno, Małe Gliśno 9 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/9
Małe Gliśno, Małe Gliśno 10 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/7
Małe Gliśno, Małe Gliśno 12 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/7
Małe Gliśno, Małe Gliśno 16 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/3
Małe Gliśno, Małe Gliśno 17 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/5
Małe Gliśno, Małe Gliśno 19A brak lokali SL1C/xxxxxxxx/7
Małe Gliśno, Małe Gliśno 20 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/2
Małe Gliśno, Małe Gliśno 21 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/1
Małe Gliśno, Małe Gliśno 24 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/1
Małe Gliśno, Małe Gliśno 25 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/1
Małe Gliśno, Małe Gliśno 26 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/2
Małe Gliśno, Małe Gliśno 27 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/5

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.