Księgi wieczyste, Okręglik

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Okręglik, Okręglik 2 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/8
Okręglik, Okręglik 3 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/0
Okręglik, Okręglik 4 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.