Księgi wieczyste, Rudziny

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Rudziny, Rudziny 1 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/1
Rudziny, Rudziny 2 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/7
Rudziny, Rudziny 5 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/8
Rudziny, Rudziny 7 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/9
Rudziny, Rudziny 8 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/5
Rudziny, Rudziny 9 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/1
Rudziny, Rudziny 12 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/4
Rudziny, Rudziny 13 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/3
Rudziny, Rudziny 14 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/8
Rudziny, Rudziny 19 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/2
Rudziny, Rudziny 20 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/4
Rudziny, Rudziny 23 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/5
Rudziny, Rudziny 23A brak lokali SL1C/xxxxxxxx/7
Rudziny, Rudziny 24 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.