Księgi wieczyste, Czersk, ul. Łąkowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Czersk, ul. Łąkowa 11 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/0
Czersk, ul. Łąkowa 21C brak lokali SL1C/xxxxxxxx/1
Czersk, ul. Łąkowa 22 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/1
Czersk, ul. Łąkowa 23 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/5
Czersk, ul. Łąkowa 43 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/2
Czersk, ul. Łąkowa 47A brak lokali SL1C/xxxxxxxx/2
Czersk, ul. Łąkowa 51 1 lokali SL1C/xxxxxxxx/7
Czersk, ul. Łąkowa 53 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/4
Czersk, ul. Łąkowa 54 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/5
Czersk, ul. Łąkowa 60 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.