Księgi wieczyste, Czersk, ul. Tucholska

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Czersk, ul. Tucholska 1 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/4
Czersk, ul. Tucholska 4 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/8
Czersk, ul. Tucholska 6 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/4
Czersk, ul. Tucholska 17 4 lokali SL1C/xxxxxxxx/2
Czersk, ul. Tucholska 30 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/8
Czersk, ul. Tucholska 38 2 lokali SL1C/xxxxxxxx/1
Czersk, ul. Tucholska 54 2 lokali SL1C/xxxxxxxx/7
Czersk, ul. Tucholska 56 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/1
Czersk, ul. Tucholska 113 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/9

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.