Księgi wieczyste, Banino, ul. Lotnicza

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Banino, ul. Lotnicza 3 brak lokali GD1R/xxxxxxxx/1
Banino, ul. Lotnicza 23 brak lokali GD1R/xxxxxxxx/7
Banino, ul. Lotnicza 29 brak lokali GD1R/xxxxxxxx/7
Banino, ul. Lotnicza 31 brak lokali GD1R/xxxxxxxx/1
Banino, ul. Lotnicza 34 brak lokali GD1R/xxxxxxxx/2
Banino, ul. Lotnicza 52 brak lokali GD1R/xxxxxxxx/9
Banino, ul. Lotnicza 94 brak lokali GD1R/xxxxxxxx/2
Banino, ul. Lotnicza 97 brak lokali GD1R/xxxxxxxx/9
Banino, ul. Lotnicza 106 brak lokali GD1R/xxxxxxxx/6
Banino, ul. Lotnicza 110 brak lokali GD1R/xxxxxxxx/8


Zaindeksowano 18656149 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 30940804 działek, 1612522 budynków, 6069145 lokali.