Księgi wieczyste, Krynica Morska, ul. Korczaka

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Krynica Morska, ul. Korczaka 1 brak lokali GD2M/xxxxxxxx/3
Krynica Morska, ul. Korczaka 4 brak lokali GD2M/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.