Księgi wieczyste, Ustroń, ul. Krzywaniec

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Ustroń, ul. Krzywaniec 10 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/8
Ustroń, ul. Krzywaniec 16 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/1
Ustroń, ul. Krzywaniec 18 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/4
Ustroń, ul. Krzywaniec 20 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/1
Ustroń, ul. Krzywaniec 26 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/5
Ustroń, ul. Krzywaniec 28 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/8
Ustroń, ul. Krzywaniec 34 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/2
Ustroń, ul. Krzywaniec 40 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/1
Ustroń, ul. Krzywaniec 42 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/9
Ustroń, ul. Krzywaniec 48 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/8
Ustroń, ul. Krzywaniec 56 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/4
Ustroń, ul. Krzywaniec 68 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/6
Ustroń, ul. Krzywaniec 78 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/6
Ustroń, ul. Krzywaniec 80 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/9
Ustroń, ul. Krzywaniec 80A brak lokali BB1C/xxxxxxxx/5
Ustroń, ul. Krzywaniec 82 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/7
Ustroń, ul. Krzywaniec 88 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/5

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.