Księgi wieczyste, Ustroń, ul. Lecznicza

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Ustroń, ul. Lecznicza 4 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/7
Ustroń, ul. Lecznicza 6 2 lokali BB1C/xxxxxxxx/4
Ustroń, ul. Lecznicza 12 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/0
Ustroń, ul. Lecznicza 14 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/0
Ustroń, ul. Lecznicza 15 1 lokali BB1C/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.