Księgi wieczyste, Ustroń, os. Manhatan

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Ustroń, os. Manhatan 1 38 lokali BB1C/xxxxxxxx/1
Ustroń, os. Manhatan 2 3 lokali BB1C/xxxxxxxx/1
Ustroń, os. Manhatan 3 6 lokali BB1C/xxxxxxxx/0
Ustroń, os. Manhatan 4 10 lokali BB1C/xxxxxxxx/1
Ustroń, os. Manhatan 5 14 lokali BB1C/xxxxxxxx/1
Ustroń, os. Manhatan 6 16 lokali BB1C/xxxxxxxx/1
Ustroń, os. Manhatan 7 34 lokali BB1C/xxxxxxxx/1
Ustroń, os. Manhatan 8 27 lokali BB1C/xxxxxxxx/1
Ustroń, os. Manhatan 9 11 lokali BB1C/xxxxxxxx/6
Ustroń, os. Manhatan 10 6 lokali BB1C/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.