Księgi wieczyste, Ustroń, ul. Urocza

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Ustroń, ul. Urocza 7 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/7
Ustroń, ul. Urocza 9 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/5
Ustroń, ul. Urocza 13 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/8
Ustroń, ul. Urocza 16 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/8
Ustroń, ul. Urocza 19 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/6
Ustroń, ul. Urocza 25 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/1
Ustroń, ul. Urocza 31 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/6
Ustroń, ul. Urocza 33 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/1
Ustroń, ul. Urocza 39 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/6
Ustroń, ul. Urocza 55 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/4
Ustroń, ul. Urocza 57 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/1
Ustroń, ul. Urocza 59 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/8
Ustroń, ul. Urocza 61 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/5
Ustroń, ul. Urocza 63 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/3
Ustroń, ul. Urocza 67 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/4
Ustroń, ul. Urocza 71 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/6
Ustroń, ul. Urocza 79 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/6
Ustroń, ul. Urocza 81 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/4
Ustroń, ul. Urocza 83 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/4
Ustroń, ul. Urocza 85 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.