Księgi wieczyste, Herby (gmina Herby, powiat lubliniecki)

Wybierz ulicę, na której chcesz odnaleźć nieruchomość:

1 Maja Adama Asnyka Asnyka (Adama) Dworcowa
Elizy Orzeszkowej Głowackiego Henryka Sienkiewicza Jana Kilińskiego
Jana Kochanowskiego Juliusza Słowackiego Katowicka Kilińskiego (Jana)
Kochanowskiego (Jana) Konopnickiej (Marii) Kościuszki (Tadeusza) Krótka
Leśna Lubliniecka Maja (1) Marii Konopnickiej
Mickiewicza Norwida Nowa Ogrodowa
Orzeszkowej (Elizy) Parkowa Powstańców Śląskich Reymonta (Władysława)
Sienkiewicza (Henryka) Słowackiego (Juliusza) Sportowa Stefana Żeromskiego
Tadeusza Kościuszki Wieczorka Władysława Reymonta Wojska Polskiego
Zielona Żeromskiego (Stefana)

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.