Księgi wieczyste, Siemianowice Śląskie, ul. Krasickiego

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Siemianowice Śląskie, ul. Krasickiego 2 brak lokali KA1I/xxxxxxxx/0
Siemianowice Śląskie, ul. Krasickiego 4 brak lokali KA1I/xxxxxxxx/6
Siemianowice Śląskie, ul. Krasickiego 6 brak lokali KA1I/xxxxxxxx/5
Siemianowice Śląskie, ul. Krasickiego 8 brak lokali KA1I/xxxxxxxx/3
Siemianowice Śląskie, ul. Krasickiego 10 brak lokali KA1I/xxxxxxxx/3
Siemianowice Śląskie, ul. Krasickiego 12 brak lokali KA1I/xxxxxxxx/5
Siemianowice Śląskie, ul. Krasickiego 14 brak lokali KA1I/xxxxxxxx/4
Siemianowice Śląskie, ul. Krasickiego 16 brak lokali KA1I/xxxxxxxx/1
Siemianowice Śląskie, ul. Krasickiego 20 brak lokali KA1I/xxxxxxxx/9
Siemianowice Śląskie, ul. Krasickiego 22 brak lokali KA1I/xxxxxxxx/4
Siemianowice Śląskie, ul. Krasickiego 24 brak lokali KA1I/xxxxxxxx/9
Siemianowice Śląskie, ul. Krasickiego 26 brak lokali KA1I/xxxxxxxx/9
Siemianowice Śląskie, ul. Krasickiego 28 brak lokali KA1I/xxxxxxxx/6
Siemianowice Śląskie, ul. Krasickiego 30 brak lokali KA1I/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.