Księgi wieczyste, Siemianowice Śląskie, ul. Słonecznikowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Siemianowice Śląskie, ul. Słonecznikowa 2 brak lokali KA1I/xxxxxxxx/8
Siemianowice Śląskie, ul. Słonecznikowa 4 brak lokali KA1I/xxxxxxxx/2
Siemianowice Śląskie, ul. Słonecznikowa 6 brak lokali KA1I/xxxxxxxx/5

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.